Gå til indhold

Strategi og pejlemærker

I Motorstyrelsen arbejder vi efter fire strategiske pejlemærker og FN's verdensmål.

De fire strategiske pejlemærker er:

Pejlemærke 1

Motorstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.

Pejlemærke 2

Motorstyrelsen skal sikre korrekt afgiftsberegning og høj regelefterlevelse ved at levere høj kvalitet og korrekthed i sagsbehandlingen samt gennem målrettet og integreret vejledning og kontrol.

Pejlemærke 3

Motorstyrelsen skal sikre en effektiv og realistisk planlægning samt rettidig og korrekt eksekvering med videreudvikling af Motorstyrelsens drifts- og resultatstyring og implementering af nye sagsbehandlingsværktøjer.

Pejlemærke 4

Motorstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling

FN’s verdensmål

Målet bidrager til at håndtere den igangværende energikrise og understøtter samtidig FN’s verdens-mål nr. 13 om klimaindsats

Hvert år udarbejder vi en mål- og resultatplan for Motorstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med at opfylde de strategiske pejlemærker. Se den aktuelle mål- og resultatplan nedenfor.

Hent mål- og resultatplan for Motorstyrelsen 2024

Resultatløn/engangsvederlag til styrelsesdirektør

Der er ikke udbetalt engangsvederlag for 2022.