Gå til indhold

Mød direktionen

Direktionen i Motorstyrelsen består af en direktør og to underdirektører for områderne Sagsbehandling og Ekspedition og Kontrol og Værdifastsættelse.

Jørgen Rasmussen - direktør i Motorstyrelsen

Direktør Jørgen Rasmussen

 

Jørgen Rasmussen er uddannet handelsjurist og cand.merc.aud fra Aalborg Universitet.

Jørgen er meget fokuseret på, at nå de mål, som organisationen har opstillet. Der vil altid komme udfordringer undervejs, og ifølge Jørgen er det dem, vi er sat i verdenen for at håndtere. Han er født optimist og tror på, at alt er muligt, især hvis vi går i dialog og sammen finder den gode løsning.

Jørgen tror rigtig meget på den enkeltes handlefrihed og udfoldelsesmuligheder indenfor de givne rammer. Samtidig er han optaget af at skabe en rigtig god arbejdsplads, der er præget af ordentlighed, og hvor alle har en forpligtigelse til at byde ind med de kompetencer, de hver især har. Samtidig skal der vedholdende arbejdes på at levere det, som omverdenen forventer.

CV

2020 -               Direktør i Motorstyrelsen
2018 - 2020   Underdirektør i Motorstyrelsen
2013 - 2018   Underdirektør i Fogedafdelingen, SKAT
2015 - 2016   Konstitueret direktør i Inddrivelse, SKAT
2012 - 2013   Skattedirektør i Kundecenter Erhverv, SKAT
2009 - 2011   Viceskattedirektør i Sagscenter Erhverv, SKAT
2007 - 2008   Fungerende fagchef for kundeservice og fagchef for indsatsområdet, SKAT
2006 - 2007   Afdelingsleder i kontrolafdeling, SKAT
2001 - 2005   Funktionschef i Aalborg, SKAT
2000 - 2001   Revisionsmedarbejder med fokus på store selskaber, SKAT
1994 - 2000   Kontrol- og revisionsmedarbejder ved Told og Skat i Viborg
1991 - 1994   Revisor hos BDO Danmark.

Claus Holm - underdirektør for Sagsbehandling og Ekspedition

Underdirektør Claus Holm


Claus Holm er underdirektør og leder af Sagsbehandling og Ekspedition i Motorstyrelsen. Han er uddannet i Skatteforvaltningen og har desuden en diplomuddannelse i ledelse samt flere ledelseskurser.

Claus er en holdspiller, som har fokus på, at ledergruppen skal lykkes sammen sammen med medarbejderne. Han lægger vægt på at skabe en kultur og rammer, hvor vi kan lykkes med at løse vores opgaver rettidigt og med høj kvalitet.

CV

2020 -                Underdirektør i Motorstyrelsen
2018 – 2020    Chef for Center Sundhed, Kultur og Fritid, Rebild Kommune
2017 – 2018    Chef for Center Sundhed, Rebild Kommune
2013 – 2017    Chef for Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
2013 – 2014    Konstitueret chef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice,
                             Rebild Kommune
2012 – 2013    Konstitueret chef for Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
2009 – 2013    Chef for Center Borgerservice, Rebild Kommune
2008 – 2009    Afdelingsleder, Borgerservice, udlandsekspedition, SKAT Aarhus
2006 – 2007    Afdelingsleder, Kontrolafdelingen, SKAT Århus
2000 – 2006    Souschef for afdelingsleder samt fuldmægtig, SKAT Aalborg
1996 – 2005    Fuldmægtig, Told & Skat, Aalborg
1992 – 1996    Elev og assistent, Aalborg Kommunes Skatteforvaltning.

Marianne Tirsvad Tholstrup Hansen -  fg. underdirektør for Kontrol og Værdifastsættelse

Marianne Tirsvad Tholstrup Hansen

 

Marianne Tirsvad Tholstrup Hansen er fungerende underdirektør for Kontrol og Værdifastsættelse i Motorstyrelsen. Hun har en diplomuddannelse i ledelse og er i gang med en master i offentlig ledelse på Aalborg Universitet.

Marianne lægger stor vægt på inddragelse af ledere, medarbejdere og interessenter for at skabe de bedste betingelser for en sikker drift og fremdrift i Motorstyrelsen. Dette kræver blandt andet fokus på udvikling og sammenhængskraft på tværs af begge underdirektørområder, så ressourcer og fagligheder udnyttes optimalt til gavn for forhandlere og bilejere.

Marianne er ambitiøs på egne og andres vegne og ikke mindst på Motorstyrelsens.

CV

2023 -               Fungerende underdirektør i Motorstyrelsen
2018 - 2023   Kontorchef Regnskab og Rejser i Administrations- og Servicestyrelsen
2019 - 2019   Konstitueret Kontorchef, Indkøb og Udbud i Administrations- og Servicestyrelsen
2017 - 2018   Sektionsleder i den administrative enhed i Anklagemyndigheden, Midt- og Vestjyllands
                            Politi
2016 - 2017   Sektionsleder HR, Budget og Regnskab i Midt- & Vestjyllands Politi
2009 - 2016   Operatør og Supervisor, Politiets Servicecenter 114 i Midt- og Vestjyllands Politi