Gå til indhold

Mød direktionen

Direktionen i Motorstyrelsen består af en direktør og to underdirektører for områderne Sagsbehandling og Ekspedition og Kontrol og Værdifastsættelse.

Jørgen Rasmussen - direktør i Motorstyrelsen

Direktør Jørgen Rasmussen

 

Jørgen Rasmussen er uddannet handelsjurist og cand.merc.aud fra Aalborg Universitet.

Jørgen er meget fokuseret på, at nå de mål, som organisationen har opstillet. Der vil altid komme udfordringer undervejs, og ifølge Jørgen er det dem, vi er sat i verdenen for at håndtere. Han er født optimist og tror på, at alt er muligt, især hvis vi går i dialog og sammen finder den gode løsning.

Jørgen tror rigtig meget på den enkeltes handlefrihed og udfoldelsesmuligheder indenfor de givne rammer. Samtidig er han optaget af at skabe en rigtig god arbejdsplads, der er præget af ordentlighed, og hvor alle har en forpligtigelse til at byde ind med de kompetencer, de hver især har. Samtidig skal der vedholdende arbejdes på at levere det, som omverdenen forventer.

CV

2020 -            : Direktør i Motorstyrelsen
2018 - 2020: Underdirektør i Motorstyrelsen
2013 - 2018: Underdirektør i Fogedafdelingen, SKAT
2015 - 2016: Konstitueret direktør i Inddrivelse, SKAT
2012 - 2013: Skattedirektør i Kundecenter Erhverv, SKAT
2009 - 2011: Viceskattedirektør i Sagscenter Erhverv, SKAT
2007 - 2008: Fungerende fagchef for kundeservice og fagchef for indsatsområdet, SKAT
2006 - 2007: Afdelingsleder i kontrolafdeling, SKAT
2001 - 2005: Funktionschef i Aalborg, SKAT
2000 - 2001: Revisionsmedarbejder med fokus på store selskaber, SKAT
1994 - 2000: Kontrol- og revisionsmedarbejder ved Told og Skat i Viborg
1991 - 1994: Revisor hos BDO Danmark.

Claus Holm - underdirektør for Kontrol, Jura og Sagsbehandling

Underdirektør Claus Holm


Claus Holm er underdirektør og leder af Sagsbehandling og Ekspedition i Motorstyrelsen. Han er uddannet i Skatteforvaltningen og har desuden en diplomuddannelse i ledelse samt flere ledelseskurser.

Claus er en holdspiller, som har fokus på, at ledergruppen skal lykkes sammen med medarbejderne. Han lægger vægt på at skabe en kultur og rammer, hvor vi kan lykkes med at løse vores opgaver rettidigt og med høj kvalitet.

CV

2020 -            : Underdirektør i Motorstyrelsen
2018 – 2020: Chef for Center Sundhed, Kultur og Fritid, Rebild Kommune
2017 – 2018: Chef for Center Sundhed, Rebild Kommune
2013 – 2017: Chef for Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
2013 – 2014: Konstitueret chef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice,
                           Rebild Kommune
2012 – 2013: Konstitueret chef for Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
2009 – 2013: Chef for Center Borgerservice, Rebild Kommune
2008 – 2009: Afdelingsleder, Borgerservice, udlandsekspedition, SKAT Aarhus
2006 – 2007: Afdelingsleder, Kontrolafdelingen, SKAT Århus
2000 – 2006: Souschef for afdelingsleder samt fuldmægtig, SKAT Aalborg
1996 – 2005: Fuldmægtig, Told & Skat, Aalborg
1992 – 1996: Elev og assistent, Aalborg Kommunes Skatteforvaltning.

Pernille Simonsen - underdirektør for Udvikling og Værdifastsættelse

Pernille Simonsen, underdirektør i Motorstyrelsen


Pernille Simonsen er underdirektør for Udvikling og Værdifastsættelse. Hun har en række uddannelser, der blandt andet tæller HD i Organisation, Ledelse og Strategi, MBA i Strategi og CBS Executive bestyrelsesuddannelse.

Pernille er optaget af, at vi spiller hinanden gode, og at vi lykkes i samspillet sammen med andre. Hun har fokus på de gode relationer og gevinsten ved at række ud og samarbejde på kryds og tværs. Hun fokuserer på at bringe det bedste frem i ledere og medarbejdere til gavn for organisationen og løsningen af kerneopgaven. Det er vigtigt, at vi når vores resultater og mål - men det må også gerne være sjovt, mens vi gør det. Vi er hinandens arbejdsmiljø.

Pernille er optimist og tror i udgangspunktet på det bedste i mennesker, og at det meste kan lade sig gøre. Derfor er det også forventningen, at alle gør sig umage og løser opgaverne, så godt vi kan. Desuden er hun overbevist om, at en god leder giver energi. Derfor forsøger hun at møde ind på job hver dag med en mission om at ville bidrage og smitte med positiv energi.

Pernille er passioneret i forhold til ledelse og er desuden valgt forperson i Ledernes Hovedorganisation.

CV

2024 -            : Underdirektør i Motorstyrelsen
2022 - 2024: Chef for Politik og Strategi, Børn og Unge, Aalborg Kommune
2019 - 2021: Chef for Politik & Kvalitet, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune
2015 - 2019: Sekretariatschef, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune
2012 - 2015: Områdedirektør, UCN act2learn, Ledelse & HR
2010 - 2012: Partner og Salgs- og Markedsføringsansvarlig, UCN act2learn
2008 - 2010: Partner og Organisations- og Ledelseskonsulent, UCN act2learn
2000 - 2008: Partner og udviklingskonsulent, Center for Virksomhedsudvikling, Nordjylland                                               Erhvervsakademi
1999 - 2000: Projektleder, Den Internationale afdeling, Tech College
1998 - 1999: Projektmedarbejder, PLS Consult - Bruxelles, Rambøll Management A/S
1997 - 1998: Elev og sekretær, Nordisk Transport Udvikling ApS