Gå til indhold

Privatlivspolitik

Skatteforvaltningen passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed.

Det er bl.a. EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Motorstyrelsen i Skatteforvaltningen skal behandle dine oplysninger. 

Sådan behandler vi dine personoplysninger

I Motorstyrelsen indsamler og behandler vi oplysninger om dig og dit motorkøretøj til brug for vores myndighedsopgave. Når vi gør det, har vi en oplysningspligt i medfør af EU’s databeskyttelsesforordnings art. 13, hvis vi modtager oplysninger fra dig og i medfør af EU’s databeskyttelsesforordnings art. 14, hvis vi modtager oplysninger om dig fra andre end dig selv.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er at sikre korrekt registreringsafgiftsberegning af motorkøretøjer, opkrævning af periodiske afgifter og grundlæggende registrering af motorkøretøjer.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Det er fx indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring og sletning.

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller aktionærer i et selskab.

Her kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.