Gå til indhold

Sådan klager du

Her kan du læse, hvordan du klager over en afgørelse eller gør indsigelse over sagsbehandlingen.

Hvis du er utilfreds med en afgørelse fra Motorstyrelsen eller med selve sagsbehandlingen i Motorstyrelsen, kan du:

  • klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen
  • gøre indsigelse over sagsbehandlingen
  • indbringe afgørelsen for domstolene.