Gå til indhold

Bindende svar om registreringsafgift

- for bil, motorcykel og autocamper

Vil du vide, hvad registreringsafgiften bliver ved fx import, eksport, ombygning af varebil til personbil eller nedvejning af et køretøj, kan du bede os i Motorstyrelsen om et bindende svar.

  • Det er ikke et krav, at køretøjet er toldsynet, når der søges et bindende svar.
  • Et bindende svar koster 400 kr. Gebyret skal betales inde i ansøgningen, før du sender den.
  • Du skal sende en kopi af registreringsattesten eller CoC-dokumentet med ansøgningen.
  • Søger du som partsrepræsentant, skal du sammen med ansøgningen sende en samtykkeerklæring vedrørende partsrepræsentation.
  • Svartid: Op til 3 måneder.
  • Et bindende svar om registreringsafgift er gyldigt i 3 måneder*.

* Gyldigheden ophører dog, hvis der inden udløbet af de 3 måneder sker ændringer i love eller bekendtgørelser, som har betydning for svaret. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om I.A.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer