Gå til indhold

Klage over registreringsafgift

- for bil, motorcykel og autocamper

Er du uenig i Motorstyrelsens værdifastsættelse af dit køretøj, kan du klage over afgørelsen til Motorankenævnet. Drejer din klage sig om afgiftspligten eller selve afgiftens beregning, skal du klage til Landsskatteretten.

  • Klagefristen er 3 måneder
  • Gebyret for at klage er 1.100 kr. i 2023 og 1.200 i 2024.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om I.A.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer