Gå til indhold

Motorstyrelsens opgaver

Vi sikrer blandt andet korrekt og effektiv registrering og afgiftsberegning af alle køretøjer.

Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Vores arbejde bidrager til et smidigt og velfungerende bilmarked i Danmark til gavn for både forhandlere og bilejere.

Vi tager løbende højde for udviklingen på motorområdet, så vores afgørelser er korrekte og ensartede uanset biltype, ejer- og lejeformer. I vores kontakt med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere har vi fokus på at levere en god og sammenhængende kundeoplevelse, der understøttes af digitale løsninger.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere følger nye tendenser på området og er løbende i dialog med motorbranchen. Motorstyrelsens medarbejdere er specialister med en høj faglighed, som altid tilstræber at levere grundig sagsbehandling formidlet på en forståelig måde. Både når vi vejleder, og når vi kontrollerer. Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger.

Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet skaber Motorstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.

Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger cirka 450 medarbejdere.

Nøgletal fra Motorstyrelsen

  • Med 4.940.000 (aktive) registrerede køretøjer i Danmark er vi løbende i kontakt med en stor del af landets befolkning.
  • Vores cirka 500 medarbejdere afslutter omkring 256.000 sager årligt.
  • Motorstyrelsens andel af statens indtægter udgør årligt cirka 22 mia. kr. (registreringsafgift, nummerpladeafgift og periodiske afgifter).
  • Vi løser opgaverne sammen med vores samarbejdspartnere inden for Skatteforvaltningen og eksternt, herunder Politiet og Færdselsstyrelsen.
  • Vores kunder er både borgere, forhandlere, leasingselskaber, pladeoperatører og øvrige offentlige myndigheder.