Gå til indhold

Genberegning

Er du som selvanmelder registreret ejer af et nyt køretøj på fuld eller forholdsmæssig registreringsafgift, der anvendes til leasing, demokørsel, lånebil eller lignende, bliver dette typisk afgiftsberigtiget på grundlag af jeres indkøbspris. Disse køretøjer er dog også omfattet af særlige regler for genberegning.

For køretøjer, der er omfattet af reglerne om genberegning, skal registreringsafgiften beregnes på ny, hvis den tilbagediskonterede afgiftspligtige værdi overstiger den oprindelige afgiftspligtige værdi. Dette kaldes kontrolberegningen. 

Genberegning skal ske ved salg eller anden overdragelse af køretøjet fra den første registrerede ejer til en tredjepart, dog senest 3 måneder efter tidspunktet for første registrering.

Køretøjer, som er omfattet af genberegningsreglerne, skal i Motorregistret have "Klausul 410 - udlejningskøretøjer m.v.".

Du indsætter klausul 410 på køretøjet i forbindelse med den første registrering, ved at du tilkendegiver, at køretøjet er bestemt til et af ovenstående formål, dvs. leasing, udtaget til eget brug m.v., og derfor skal genberegnes. Klausul 410 bliver i Motorregistret erstattet med "Klausul 411 - Udlejningskøretøjer m.v. - genberegnet", når køretøjer er blevet genberegnet, uanset om kontrolberegningen viser, at afgiften skal reguleres eller ej.

Ved en genberegning skal du anvende køretøjets handelspris på genberegningstidspunktet. Handelsprisen skal som udgangspunkt findes på samme måde som ved en almindelig værdifastsættelse, men det er ikke nødvendigt at finde nyprisen - denne beregner Motorregisteret ud fra den indtastede handelspris. 

Eksempel på kontrolberegningen i Motorregistret 

Kontrolberegning af et køretøj, hvor genberegningen sker, når køretøjet er 3 måneder gammelt.

Oprindelig afgiftspligtig værdi  350.000 kr.
Afgiftspligtig værdi på genberegningstidspunktet (beregnet pba. den indtastede handelspris)   375.000 kr.
Tilbagediskonteret afgiftspligtig værdi (375.000/0,94)  398.936 kr.


Læs mere om reglerne for værdifastsættelse af brugte personbiler

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om motor