Gå til indhold

Omberegning af registreringsafgift

Motorstyrelsen arbejder på at afslutte de sidste omberegninger af registreringsafgift på køretøjer, der er indregistreret i perioden 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Den 1. juni 2021 trådte nye regler for registreringsafgift i kraft. Reglerne har virkning fra den 18. december 2020, og derfor har Motorstyrelsen siden 1. juni 2021 arbejdet med at omberegne afgiften på køretøjer, der er afgiftsberigtiget i perioden fra og med 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Vi har gennemført de fleste omberegninger, men vi mangler fortsat en mindre andel. Vi opdaterer løbende nedenfor om processen for disse omberegninger.

Omberegningerne kan medføre, at det bliver nødvendigt at efterregulere de betalte afgifter. Skattestyrelsen vil efteropkræve eller tilbagebetale beløbet til den, der har pligt til at afregne afgiften.

 

Løbende opdatering om omberegning

Motorstyrelsen orienterer på denne side løbende om, hvordan det går med omberegningerne.

1. september 2023

Motorstyrelsen vil lave ny beregning af registreringsafgift for visse varebiler på bindende købs- og leasingaftaler

Motorstyrelsen er blevet opmærksom på, at der muligvis er opkrævet forkert registreringsafgift af nogle varebiler, fordi der mangler oplysninger om dem i Motorregistret. Det drejer sig om varebiler, der er omfattet af reglerne om bindende købs- og leasingaftaler fra 2021, og som opfylder kravene for at benytte de tidligere regler om en afgiftssats på 30 procent.

Motorstyrelsen udsender i starten af september 2023 breve til dem, der er opkrævet registreringsafgift af disse varebiler og beder dem om at oplyse, om varebilerne opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse efter satsen på 30 procent.

 

28. juni 2023

Motorstyrelsen gennemfører de sidste omberegninger manuelt

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at håndtere de sidste omberegninger i Motorregistret. Derfor har Motorstyrelsen besluttet at gennemføre disse omberegninger manuelt.

Omberegningerne vil således ikke fremgå af Motorregistret i første omgang. Derfor vil det være Motorstyrelsen, der skal behandle sagen, hvis der skal ske ændringer i Motorregistret på et af disse køretøjer, før resultatet af omberegningen er indført i Motorregistret.

Vi forventer, at vi har afsluttet størstedelen af de tilbageværende omberegninger i 3. kvartal 2023.

 

21. april 2023

Status på de sidste omberegninger

Motorstyrelsen arbejder på at gennemføre de sidste omberegninger som følge af lov 203 om grøn omstilling af vejtransporten.

Disse sager er forbundet med stor kompleksitet, og derfor kan vi desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår vi er færdige med opgaven.

Vi analyserer i øjeblikket muligheden for at gennemføre de resterende omberegninger i Motorregistret, ligesom vi undersøger, om vi kan håndtere nogle af sagerne manuelt.

 

Se opdateringer fra 2022

Se opdateringer fra 2021

Spørgsmål til regulering af registreringsafgift

Har du eller din virksomhed modtaget en afgørelse fra Motorstyrelsen om ny beregning af registreringsafgift eller eksportgodtgørelse som følge af de nye regler om registreringsafgift, og har du spørgsmål til afgørelsen, så kan du skrive til os via TastSelv på skat.dk.
I menuen vælger du: Skriv til os → Bil og motor → Regulering af registreringsafgift som følge af lov 203 om  nye bilafgifter.