Gå til indhold

Beregningsskemaer til registreringsafgift

På denne side finder du vejledende beregningsskemaer, som du kan bruge, hvis du skal beregne registreringsafgift for 2021. Skal du beregne registreringsafgift for andre perioder, kan du bruge beregneren i Motorregistret.

Motorstyrelsen har udarbejdet to skemaer, som du kan bruge til at beregne registreringsafgift for 2021 efter de afgiftsregler, som et flertal i Folketinget vedtog med lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Reglerne vedrørende registreringsafgift trådte i kraft den 1. juni 2021, hvor de fik virkning fra og med den 18. december 2020.

Beregningsskemaerne for 2021 vil være tilgængelige i den periode, hvor Motorstyrelsen omberegner registreringsafgift af køretøjer, der er indregistreret fra og med 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Beregningsskemaerne er kun vejledende

Vi gør opmærksom på, at der alene er tale om vejledende beregninger. Er der forskel på registreringsafgiften beregnet efter disse beregningsskemaer for 2021 og registreringsafgiften beregnet i Motorregistret (fra og med den 1. juni 2021), vil det være beregningen i Motorregistret, som er gældende.

Du skal kende nypris og handelspris

Du skal kende den oprindelige nypris og handelsprisen (begge inkl. registreringsafgift) på køretøjet for at kunne bruge beregningsskemaerne.

Skal du beregne registreringsafgiften for et veterankøretøj, skal du også kende køretøjets oprindelige afgiftspligtige værdi (nypris ekskl. registreringsafgift).

Nedenfor finder du skemaerne og en vejledning til at bruge dem.

Hent beregningsskemaer for 2021

Der er to udgaver af beregningsskemaerne, et med og et uden makro. Du vælger selv, hvilket skema du vil bruge. 

Vær opmærksom på, at skemaerne kun kan bruges for 2021.

Nye køretøjer beregnes på samme måde i begge skemaer, men ved brugte køretøjer skal du bruge beregningsknappen i skemaet med makro og målsøgning i skemaet uden makro. Se nærmere nedenfor i afsnittet: Sådan bruger du skemaerne.

Hent beregningsskema med makro

Hent beregningsskema uden makro

 

Sådan bruger du skemaerne

Du skal indtaste køretøjets værdier i de grønne, farvede felter i beregningsskemaerne. De øvrige felter er låst for at sikre, at de bagvedlæggende formler ikke ændres.

Hvis du modtager en sikkerhedsadvarsel, når du åbner et skema, skal du klikke på ”Aktivér indhold”, før du kan bruge skemaet.


""

Typer af køretøjer

Beregningsskemaerne kan beregne registreringsafgiften for følgende køretøjstyper:

  • Personbiler
  • Varebiler
  • Motorcykler
  • Autocampere
  • Veteranbiler
  • Veteranmotorcykler

""

 

Nye køretøjer

Du skal indtaste dit køretøjs tekniske oplysninger og den bruttoafgiftspligtige værdi i de grønne felter.

""

 

I det grå felt i bunden af beregningsskemaet kan du se den endelige registreringsafgift. Resultatet ændrer sig automatisk, efterhånden som du indtaster nye eller ændrede værdier i de grønne felter.

 

""

 

Brugte køretøjer

Du skal indtaste dit køretøjs tekniske oplysninger samt en handelspris og nypris i de grønne felter.

""

 

Bruger du Excel-filen med makro (”xlsm”), skal du trykke på ”Beregn registreringsafgift for brugt køretøj” for at se den endelige registreringsafgift.

I det grå felt i bunden af beregningsskemaet kan du se den endelige registreringsafgift.

 

""

 

Hvis du trykker ”Enter”, efter du har indtastet handelspris og nypris, bliver feltet rødt.

 

""

 

Bruger du Excel-filen uden makro (”xlsx”), skal du foretage en målsøgning som vist på billedet her og trykke ”OK” for at se den endelige registreringsafgift.

 

""

 

I det grå felt i bunden af beregningsskemaet kan du se den endelige registreringsafgift.

 

""