Gå til indhold

Spørgsmål og svar om udenlandske køretøjer i Danmark

Motorstyrelsen og andre myndigheder har i forlængelse af krigen i Ukraine fået flere spørgsmål om regler for registrering af ukrainske køretøjer i Danmark. Motorstyrelsen har derfor udarbejdet et katalog med spørgsmål og svar om registreringspligt for udenlandsk indregistrerede køretøjer, som også gælder for ukrainske biler.

Nedenstående spørgsmål/svar er et udtryk for nogle generelle retningslinjer. Alle sager skal vurderes individuelt, da der kan være nogle konkrete hensyn, der gør, at man kan nå et andet resultat i den enkelte sag end nedenstående er udtryk for.

I spørgsmål/svar-skemaet har vi konsekvent skrevet ”bil”. Reglerne gælder dog for alle køretøjer, herunder motorcykler.

Overordnet om reglerne

Fra det øjeblik en borger registreres i Det Centrale Personregister med bopæl i Danmark og vurderes at have opgivet sin bopæl i tredjelandet, har vedkommende 30 dage til at indregistrere sin bil. Det er en konkret og individuel vurdering, om en borger har opgivet sin bopæl i et tredjeland.

Hvis borgeren ikke får opholdstilladelse, men har bopæl i både Danmark og et tredjeland, skal Motorstyrelsen vurdere, hvor vedkommende er hjemmehørende. Bilen skal være indregistreret i det land, hvor borgeren er hjemmehørende.

Det anbefales, at borgeren ansøger Motorstyrelsen om at få en tilladelse til at køre i sin bil på udenlandske nummerplader, hvis borgeren opfylder betingelserne for det. Det koster 400 kr. at ansøge Motorstyrelsen om dette og få udstedt et bevis på, at bilen lovligt kan føres på udenlandske nummerplader i Danmark.

Yderligere vejledning findes her:

Udenlandske biler

Når du tager et køretøj på udenlandske nummerplader med til Danmark (pdf)

Hvis en bil skal registreres her i landet, er der mulighed for at få den registreret og afgiftsberigtiget på lempeligere vilkår, hvis ejeren kun er i landet i en begrænset periode.

Yderligere vejledning om dette findes her:

Kvartalsafgift

Motorstyrelsen svarer ikke på spørgsmål om syn og forsikring. Borgeren kan i stedet kontakte Færdselsstyrelsen.

Information in foreign languages

Non-Danish vehicles

At this page you will also find information in Ukrainian and German:

  • Іноземні автомобілі
  • Ausländische Fahrzeuge

Spørgsmål og svar om udenlandske køretøjer i Danmark