Gå til indhold

Afgiftsfritagelse / Kvartalsafgift

Registreringsafgift af motorkøretøjer

Blanketnr.

21.033

Om blanketten

Anvendes af virksomheder og borgere, der ønsker:

  • at afgiftsberigtige et køretøj ved at betale kvartalsafgift (udlændingebiler og firmabiler).
  • at blive fritaget for at betale registreringsafgift af køretøjer importeret fra Færøerne eller Grønland.

Der kan efter ansøgning blive givet tilladelse til ratevis (kvartalsvis) betaling af registreringsafgift eller til afgiftfritagelse for registreringspligtige motorkøretøjer importeret fra Færøerne eller Grønland. 

Blanketten udfyldes og sendes digitalt via den online formular.

Køretøjet bliver værdifastsat af Motorstyrelsen, så registreringsafgiftsbeløbet kan beregnes.

Læs mere om kvartalsafgift og afgiftsfritagelse for færøske og grønlandske køretøjer og nødvendig dokumentation på siden Udenlandske biler.

Digital løsning: Link til online udgave af blanket 21.033