Gå til indhold

Ansøgning om tilladelse til privat kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj

Blanketnr.

21.059

Om blanketten

Denne blanket bruges til at ansøge om tilladelse til privat kørsel i Danmark med et køretøj, som er registreret med udenlandske nummerplader. Det vil typisk være i situationer, hvor du midlertidigt er i Danmark under et studieophold eller gennem ansættelse af en kortere varighed.

Blanketten udfyldes, underskrives og sendes.
Post:

Motorstyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

 Elektronisk:

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Bil og motor
 5. Vælg Registreringsafgift
 6. Vælg Import, eksport og udenlandske biler (ønsker du at importere en bil, skal du gå til denne vejledning)
 7. Vælg Udenlandske køretøjer

Vedlæg følgende dokumentation til blanketten:

 • Kopi af køretøjets registreringsattest
 • Ansættelses- eller studiekontrakt, som dokumenterer, hvor længe du ønsker at opholde dig i Danmark
 • Kvittering for, at du har betalt 400 kr.
 • Vielsesattest
 • Fødselsattest på eventuelle børn
 • Aktuel bopælsattest

Det koster 400 kr. at få behandlet ansøgningen.

Du kan betale via din netbank. Brug kortart +73 og konto nr. 86984156 eller via

IBAN: DK77 0216 4069 1320 49
SWIFT: DABADKKK

Oplys følgende som meddelelse til modtager på selve betalingen:

- Ansøgers cpr-nr.
- Ansøgers navn
- Køretøjets reg.nr.
- Evt. journalnummer.

Dobbeltdomicil

Kravene for at kunne få en tilladelse er, at du har bevaret en bopæl i dit hjemland, og at du fortsat har en privat tilknytning til dit hjemland.

Har du bopæl både i og udenfor Danmark, skal der tages stilling til, hvilken bopæl, der kan kaldes det sædvanlige opholdssted, hvilket kan forklares som, den bopæl hvortil du har den stærkeste tilknytning. Dvs. det sted, du kan anses for at være hjemmehørende.

Ved sådan en stillingtagen indgår dels den erhvervsmæssige tilknytning og dels den private tilknytning samt varigheden af opholdet på stedet (stederne). Er tilknytningen stærkest til Danmark, anses du for at have bopæl i Danmark og kan derfor ikke benytte et køretøj med udenlandske nummerplader i Danmark.

Privat tilknytning

Har du opholdt dig i Danmark mindre end 365 dage inden for en periode på 24 måneder, kan din private tilknytning til dit hjemland fx være ægtefælle, kæreste, samlever, børn, forældre eller andet. Det skal vi vide for at kunne vurdere, om du kan få en tilladelse til at anvende et udenlandsk registreret køretøj i Danmark.

Har du opholdt dig i Danmark mere end 365 dage inden for en periode på 24 måneder, er det yderligere et krav, at du har ægtefælle og et eller flere børn i dit hjemland for, at du kan få en tilladelse til at anvende et udenlandsk registreret køretøj i Danmark.

Personer med bopæl i Danmark
En person, der har bopæl i Danmark, kan som hovedregel ikke benytte et udenlandsk registreret køretøj til kørsel her i landet.

En tilladelse til privat kørsel kan fx gives til personer, som har bopæl i Danmark, men arbejder udenfor Danmark på alle ugens hverdage. Tilladelsen gælder alene til kørsel fra en grænseovergang til bopælen i Danmark og retur i forbindelse med ferie- og fridage. Køretøjet kan ikke benyttes til yderligere kørsel i Danmark.

En person, der kommer fra udlandet for at tage bopæl i Danmark, kan benytte et udenlandsk registreret køretøj her i landet i 30 dage fra indrejsen, hvorefter køretøjet enten skal registreres her i landet eller føres ud af Danmark eller afmeldes fra registrering. Med mindre pågældende får en tilladelse fra Motorstyrelsen til fortsat at anvende et udenlandsk registreret køretøj i Danmark.

Personer med bopæl i udlandet
Når du kommer til Danmark, og dit ophold ikke forventes at overstige 185 dage, kan du benytte et udenlandsk registreret køretøj til kørsel under opholdet i landet. Dokumentation for opholdets varighed medbringes under kørsel (fx kopi af ansættelseskontrakt). Du behøver ikke at søge om en tilladelse i sådanne situationer.

Overstiger dit ophold 185 dage, skal køretøjet som udgangspunkt registreres her i landet (og betale registreringsafgift) eller føres ud af landet igen.

Hvis dit ophold i Danmark overstiger 185 dage, skal du have en tilladelse fra Motorstyrelsen til fortsat at anvende et udenlandsk registreret køretøj i Danmark. 

 

Hent blanket 21.059

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.