Gå til indhold

Nye bilafgifter udsætter rettelser i Motorregistret

Motorstyrelsen har i øjeblikket fokus på at omberegne registreringsafgift af køretøjer, der er omfattet af nye afgiftsregler. Andre datarettelser i Motorregistret er udsat, til dette arbejde er afsluttet.

Den 1. juni 2021 trådte nye regler for registreringsafgift i kraft. Reglerne gælder med tilbagevirkende kraft fra den 18. december 2020, og derfor er Motorstyrelsen nu i gang med at omberegne afgiften på køretøjer, der er indregistreret og afgiftsberigtiget i perioden 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

Mens omberegningen er i gang, er det ikke muligt for Motorstyrelsen sideløbende at foretage øvrige datarettelser, herunder fejl i brændstofoplysninger på en række køretøjer (fx fejl i km/l og WLTP). Motorstyrelsen har prioriteret arbejdet med omberegninger, fordi det omfatter en stor mængde køretøjer.

”Motorstyrelsen beklager, at det ikke er muligt at gennemføre andre beregninger og rettelser i Motorregistret samtidig med den omberegning, der følger af den nye lovgivning. Men hvis vi gjorde dette, ville der være risiko for, at der opstår yderligere fejl i registreringen af de enkelte køretøjer, da der i flere tilfælde er tale om komplicerede rettelser”, siger Motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen.

Motorstyrelsen vil genoptage arbejdet med øvrige datarettelser, når vi har gennemført omberegningerne som følge af de nye regler om registreringsafgift. Vi forventer at være færdige med disse omberegninger omkring 2. kvartal 2022, og vi orienterer løbende om, hvordan arbejdet forløber på en særlig hjemmeside om omberegninger. Når vi igen er klar til at behandle øvrige datarettelser, vil vi oplyse om dette.

 

Nyheden er opdateret 19. januar 2022 med ny dato for, hvornår vi forventer at være færdige med omberegningerne.