Gå til indhold

App gør det lettere at køre privat i gulpladebiler

Mange danskere benytter dagsbevisapp fra Motorstyrelsen, der giver grønt lys til at benytte gulpladebiler til private formål.

En ny og forbedret app fra Motorstyrelsen har gjort det lettere at købe dagsbeviser, der giver tilladelse til at benytte en varebil til fx at flytte for familien eller køre en tur til stranden i weekenden. Danskerne har taget godt imod appen og bruger nu i endnu højere grad appen, når de køber dagsbeviser.

”Vi er meget glade for, at danskerne har taget den nye app til sig og fået øjnene op for, at den er langt mere stabil og brugervenlig end den gamle. Vi har gennem de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af købte dagsbeviser, og med den nye app yder vi en bedre service over for borgere og virksomheder”, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

Det er typisk håndværkere og andre med adgang til varebiler, der køber dagsbeviser. Med et dagsbevis må de bruge en gulpladebil til at flytte møbler, køre på ferie eller andre private formål.

I 2021 blev der købt dagsbeviser til 117.000 dage svarende til en stigning på ca. 21 % i forhold til 2020. Det er tilladt at købe 20 dagsbeviser til samme bil i et kalenderår.

Dagsbeviser kan købes via appen Dagsbevis eller online via skat.dk.

”Vi forventer, at fortsat flere og flere vil benytte vores app til at købe dagsbeviser, fordi den nye app fungerer meget bedre end den gamle, og fordi vi løbende minder danskerne om, hvor nemt det er at efterleve reglerne for privat brug af biler med gule plader ved at bruge appen”, siger Claus Holm og tilføjer:

”Det er vigtigt at huske at købe dagsbeviser, hvis man vil køre privat i varebiler, da man ellers risikerer at komme til at betale ekstra i afgift, hvis man ikke følger i reglerne. Læs mere om dagsbeviser:

App gør det lettere at benytte gulpladebiler privat

Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

 

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 400 medarbejdere.

Yderligere oplysninger:

Journalister: 72 22 15 00

Presse@motorst.dk