Gå til indhold

Ombygning og reparation af motorcykel

- betydning for registreringsafgiften

På denne side kan du se, hvilke reparationer og ombygninger, du kan lave på din motorcykel, uden det får betydning for registreringsafgiften. Du kan også se eksempler på, hvornår der skal beregnes ny registreringsafgift, fordi en motorcykel har mistet sin afgiftsmæssige identitet som følge af en reparation eller ombygning.

Det er altid en konkret vurdering, om en motorcykel er repareret eller ombygget så meget, at der skal betales ny registreringsafgift. Derfor er det ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvilke dele der må udskiftes alene eller i kombination med hinanden.  

Nedenfor kan du se:

  • hvad du må ændre, uden du skal betale ny registreringsafgift (grøn kategori)
  • hvad du muligvis må ændre (gul kategori)
  • hvad du ikke må ændre, hvis du vil undgå at betale ny registreringsafgift (rød kategori).

Du kan også se en række eksempler på, hvad konkrete ændringer af motorcykler betyder for registreringsafgiften.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.