Gå til indhold

Skema: Bilen bruges også privat

Tabel som viser en oversigt over momsfradrag, hvis bilen også bruges privat.
Tilladt totalvægt Hvad kan jeg trække fra i moms? Moms ved
salg?

Privat-
benyttelses-
afgift?
Må bilen bruges privat?
A-skat
og AM-bidrag?

Køb Leje
(leasing)
Drift
Til og med 3 tons Intet 1/3 af
momsen 1)
Hele
momsen 1)
Nej Ja (50 %) Ja Ja 2)
Mellem 3 og 4 tons Delvist fradrag
(forholds-
vist
efter et skøn)
Delvist fradrag
(forholds-
vist
efter et skøn)
Delvist fradrag
(forholds-
vist
efter et skøn)
Ja, af hele salgsprisen Ja (50 %) Ja Ja 2)

1) For at du kan få fradrag for momsen af leje og drift, skal omsætningen i din momsregistrerede virksomhed være over 50.000 kr. om året.
2) Hvis du eller din medarbejder bruger varebilen privat, skal I som udgangspunkt betale skat af fri bil. Hvis der er tale om et særligt køretøj, skal I dog betale skat efter særlige regler.