Fragtkørsel for andre

Fragt- og budkørsel lejlighedsvis

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning .