Gå til indhold

Appen "Dagsbevis"

Et dagsbevis giver dig lov til at køre privat i en bil med gule plader i op til ét døgn. Med Motorstyrelsens app Dagsbevis kan du købe dagsbeviset og have det klar på din mobil efter 5 minutter. Du betaler med betalingskort i appen, som både er til borgere og virksomheder.

Regler for dagsbevis:

  • Et dagsbevis giver dig lov til at køre privat i en bil på gule plader, som er registreret til godstransport (erhverv) og med en totalvægt på op til 4 ton.
  • Et dagsbevis gælder fra kl. 00.00 til 23.59, hvis det er købt før den dato, du skal bruge det. Køber du dagsbeviset samme dag, gælder det fra købstidspunktet til kl. 23:59.
  • Du skal købe dagsbeviset mindst 5 minutter før, du bruger bilen til privat kørsel, og du kan købe det op til 45 dage før.
  • Når du køber et dagsbevis, bliver det gemt i appen, så du kan finde det ved en eventuel kontrol.
  • Du kan højst købe 20 dagsbeviser til samme bil i et kalenderår.
  • Du kan købe dagsbevis til køretøjer under 4 ton. Vejer køretøjet 3 ton eller mindre, er prisen 225 kr. pr. døgn, hvis ejeren af køretøjet har trukket hele momsbeløbet fra ved køb eller leje. Ellers er prisen 185 kr. pr. døgn.
  • Du kan ikke få refunderet et dagsbevis eller flytte det til andre dage.

Husk at du også kan se dine aktive dagsbeviser i Motorregistret. Det gælder uanset, om dagsbeviset er købt i appen eller i Motorregistret.

Hvis der opstår fejl i betalingsmodulet, så din betaling ikke kan gennemføres, skal du være opmærksom på, at Motorstyrelsen sender dig en opkrævning på beløbet for købet af dagsbeviset.

Ny version af appen

Vi har udviklet en ny og mere brugervenlig version af dagsbevis-appen, og derfor har vi lukket den gamle. Så tjek, at din version af appen er den nyeste.