Gå til indhold

Ændring af overgangsregel vedrørende værditabsberegning for leasingkøretøjer

Folketinget vedtog den 1. juni 2023 en ændring af en overgangsbestemmelse for leasingkøretøjer, der betales forholdsmæssig registreringsafgift af.

Folketinget vedtog den 1. juni 2023 lov nr. 755 af 13. juni 2023. Loven indeholder en ændring af en overgangsbestemmelse i lov nr. 203 af 13. februar 2021 for leasingkøretøjer, der betales forholdsmæssig registreringsafgift af.

Efter overgangsreglerne i lov nr. 203 af 13. februar 2021 skulle værditabsberegninger laves efter de hidtil gældende regler, hvis afgiftsperioden var påbegyndt senest den 17. december 2020.

Lovændringen betyder, at værditabsberegninger foretaget fra og med den 1. juni 2021, som udgangspunkt skal laves efter de gældende regler og satser, selvom afgiftsperioden var påbegyndt senest den 17. december 2020.

Der er dog mulighed for at ansøge om at få lov til at lave værditabsberegningen efter de afgiftsregler og satser, der var gældende, inden lov nr. 203 af 13. februar 2021 trådte i kraft. Det vil sige, at værditabsberegninger efter ansøgning kan ske efter de regler og satser, som var gældende den 17. december 2020.

Lov nr. 203 af 13. februar 2021

Der blev indført nye regler og satser for beregning af registreringsafgift ved lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Loven indeholdt en overgangsregel for leasingkøretøjer, som var omfattet af registreringsafgiftslovens regler om forholdsmæssig registreringsafgift. Overgangsreglen medførte, at de nye regler ikke skulle have virkning for leasingkøretøjer, hvor afgiftsperioden var påbegyndt senest den 17. december 2020.

Det betød, at for leasingkøretøjer, hvor afgiftsperioden var påbegyndt senest den 17. december 2020, skulle værditabsberegningen ske efter de regler og satser, som var gældende før lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Lov nr. 755 af 13. juni 2023

Motorregistret har ikke kunnet understøtte overgangsreglen i lov nr. 203 af 13. februar 2021, når det kommer til værditabsberegninger.

Fra og med den 1. juni 2021 er alle værditabsberegninger lavet med udgangspunkt i de regler og satser, som blev indført med lov nr. 203 af 13. februar 2021. Det er beskrevet nærmere i Motorstyrelsens nyhedsbrev fra den 24. september 2021.

Den hidtidige overgangsbestemmelse i lov nr. 203 af 13. februar 2021 er blevet ændret ved lov nr. 755 af 23. juni 2023.

Lovændringen betyder, at værditabsberegninger, der foretages fra og med den 1. juni 2021, som udgangspunkt skal laves efter gældende regler og satser, hvilket også omfatter de regler og satser, der blev indført ved lov nr. 203 af 13. februar 2021. Det gælder både fremtidige værditabsberegninger og værditabsberegninger, som allerede er lavet fra og med den 1. juni 2021. Allerede foretagne værditabsberegninger vil derfor som udgangspunkt ikke blive omberegnet, da de allerede er lavet ud fra gældende regler og satser.

Leasingvirksomheder kan dog for både fremtidige og allerede foretagne værditabsberegninger (fra og med den 1. juni 2021) ansøge Motorstyrelsen om at foretage værditabsberegningen efter de regler og satser, der var gældende den 17. december 2020. Til efteråret udsender Motorstyrelsen et nyhedsbrev med nærmere information om, hvordan sådan en ansøgning skal indgives.