Gå til indhold

Motorstyrelsen lancerer nye initiativer for at styrke regelefterlevelsen i motorcykelbranchen

Motorstyrelsen har iværksat en række nye initiativer rettet mod forhandlere og importører af motorcykler for at styrke regelefterlevelsen og forebygge unddragelse af afgifter. Efterreguleringer for mere end 60 millioner kroner er blevet udsendt til branchen som en del af dette initiativ.

Ud fra observationer og analyser har Motorstyrelsen konstateret udfordringer blandt selvanmeldere med at overholde reglerne i registreringsafgiftsloven. Som svar på disse udfordringer sigter de nye initiativer på at forbedre regelefterlevelsen.

Selvanmeldere er registrerede virksomheder, der selv beregner afgiften af køretøjer og angiver den i Motorregistret.

Et af de centrale initiativer er indførelsen af månedlige risikovurderinger af de værdier, som forhandlere og importører angiver. Hvis Motorstyrelsen vurderer, at der er risiko for, at afgiften er beregnet for lavt, vil der blive igangsat kontrol af indregistreringerne, og den manglende afgift vil blive opkrævet. Derudover tilbyder Motorstyrelsen vejledningsmøder til de involverede parter.

”Heldigvis er langt de fleste motorcykelimportører og -forhandlere indstillede på at følge reglerne. Der har dog været udfordringer nogle steder. Med de nye initiativer har vi et endnu større fokus på, at alle betaler de afgifter, de skal - hverken mere eller mindre,” siger Jørgen Rasmussen, styrelsesdirektør i Motorstyrelsen.

Den manglende regelefterlevelse kan fx bestå i:

- Afgiftspligtigt udstyr bliver ikke medtaget i den afgiftspligtige værdi.

- Motorcyklerne afgiftsberigtiges til mindstebeskatningsprisen, selvom motorcyklerne sælges til højere priser.

- Motorcyklerne afgiftsberigtiges til under forhandlerens indkøbspris, selv om indkøbsprisen skal danne grundlaget for afgiftsberigtigelsen.

Motorstyrelsen opfordrer alle aktører i motorcykelbranchen til at samarbejde om at sikre fuld regelefterlevelse.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Journalister: Motorstyrelsens pressefunktion, presse@motorst.dk, 72 22 15 00

Borger og virksomheder: 72 22 15 15