Gå til indhold

Motorstyrelsen kontrollerede over 200 køretøjer på Bornholm

Ejere af mandskabsvogne på Bornholm risikerer at skulle betale fuld registreringsafgift, efter Motorstyrelsen var på kontrolaktion sammen med Bornholms Politi. I alt bliver 6 procent af de kontrollerede køretøjer nu undersøgt nærmere.

Udenlandske biler, biler på gule plader og mandskabsvogne var i fokus, da Motorstyrelsen i slutningen af april var på en todages kontrolaktion på Bornholm sammen med betjente fra Bornholms Politi. Ved aktionen blev over 200 køretøjer standset og kontrolleret, mens en række køretøjer blev kontrolleret ved opslag i Motorregistret. Motorstyrelsen undersøger nu 12 sager, hvor der muligvis er betalt for lidt i registreringsafgift.

Kontrollen foregik blandt andet på havnen i Rønne i forbindelse med ankomst af færger. Her blev samtlige biler på gule plader standset, så Motorstyrelsen kunne kontrollere, om de overholdt reglerne for registreringsafgift. Biler på gule plader må nemlig ikke bruges til privat kørsel, medmindre der er betalt privatbenyttelsesafgift eller købt et dagsbevis, som giver tilladelse til at køre i bilen i op til et døgn.

Ved færgerne blev samtlige udenlandske biler også kontrolleret.

”Vi ser nogle gange, at udlændinge ikke er klar over, at der er regler for, hvor mange dage de må køre i Danmark i deres udenlandsk indregistrerede bil, før de skal betale registreringsafgift. Så derfor benyttede vi også lejligheden til at udlevere vores vejledningsmateriale til udlændinge, der er flyttet til Danmark, for at sikre korrekt afgiftsbetaling fra dag ét,” siger underdirektør i Motorstyrelsen, Claus Holm.

Motorstyrelsen kørte desuden rundt på øen sammen med politiet for blandt andet at kontrollere, om firmabiler på gule plader levede op til kravet om synligt firmanavn og cvr-nummer. Otte sager er sendt til vurdering i Skattestyrelsen og kan resultere i bøder på mindst 5.000 kroner.

Et andet fokus var, om mandskabsvogne blev brugt til privat kørsel. Det er nemlig ikke tilladt, da der ikke betales registreringsafgift af mandskabsvogne. Bliver en mandskabsvogn fx brugt til transport mellem hjem og arbejde eller til indkøb, kan det betyde, at ejeren skal betale fuld registreringsafgift. Motorstyrelsen undersøger nu, om der skal sendes en opkrævning på fuld registreringsafgift til ejerne af nogle af de kontrollerede mandskabsvogne. Afgiften afhænger af køretøjets værdi, men den ligger typisk mellem 100.000 og 300.000 kroner.

”Med kontrolaktionen har vi desuden videreudviklet det et gode samarbejde med Bornholms Politi, som samtidig er blevet klædt på til at være Motorstyrelsens øjne på øen, når vi ikke selv er til stede,” siger Claus Holm.

Motorstyrelsen foretager løbende kontroller på vejene i hele landet i samarbejdet med Politiet.

 

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 400 medarbejdere.

Yderligere oplysninger

Journalister
Telefon: 72 22 15 00
presse@motorst.dk