Gå til indhold

Leasingselskaber får orientering om tilføjelse af kontraktvilkår vedrørende vanvidskørsel

Motorstyrelsen orienterer leasingselskaber om, at vilkår i standard-leasingkontrakter kan ændres uden ny godkendelse, hvis de ikke har betydning for afgiften.

I marts blev der indført nye regler, som betyder, at det er muligt at beslaglægge og efterfølgende konfiskere et køretøj, hvis det bliver benyttet til vanvidskørsel. Det gælder, uanset om køretøjet er ejet, lejet, lånt eller leaset.

Flere leasingselskaber ønsker derfor at tilføje nye vilkår om vanvidsbilisme til de standard-leasingaftaler, som Motorstyrelsen allerede har godkendt. Men selskaberne er i tvivl, om de skal bede om en ny godkendelse af kontrakterne, hvis de indfører nye vilkår.

Motorstyrelsen har derfor sendt et orienteringsbrev til alle leasingselskaber, hvor vi oplyser, at det ikke er nødvendigt at bede om ny godkendelse, hvis de vilkår, selskaberne tilføjer, ikke har betydning for den afgift, der skal betales af køretøjerne.

Det er leasinggiver, som hæfter for, at de nye vilkår er uden afgiftsmæssig betydning og derfor kan tilføjes, uden Motorstyrelsen igen skal godkende kontrakten.

Eksempler på vilkår, der kan tilføjes uden ny godkendelse ved Motorstyrelsen:

  • Præcisering af leasingtagers erstatningsansvar, hvis leasingkøretøjet bliver beslaglagt og eventuelt konfiskeret på grund af leasingtagers vanvidskørsel, så køretøjet ikke kan leveres tilbage til leasingselskabet.
  • Vilkår for ophør af leasingaftalen før tid, fordi leasingkøretøjet er blevet konfiskeret på grund af vanvidskørsel.
  • Tro og love-erklæring om, at leasing-tager ikke tidligere har kørt vanvidskørsel.

Det er en forudsætning, at de nye kontraktvilkår ikke har betydning for, at leasinggiveren fortsat er den reelle ejer af leasingkøretøjet, og at leasingaftalen er reel.

Det er desuden en betingelse, at det fremgår klart af standard-aftalen, hvordan kontraktforholdet opgøres økonomisk, hvis aftalen ophører før tid på grund af konfiskation. Opgørelsen skal være på markedsmæssige vilkår.

Love og regler på området

Godkendte standard-leasingkontrakter kan ændres, hvis der tilføjes kontraktvilkår, som ikke har afgiftsmæssig betydning. Det følger af registreringsafgiftsloven (lovbekendtgørelse nr. 1194 af 2. juni 2021).

Vi henviser særligt til:

  • 3 b, stk. 8, 1. pkt., hvor der står, at hvis man ændrer en godkendt leasingaftale, så skal man som hovedregel aflevere leasingkøretøjets nummerplader og afmelde køretøjet.
  • 3 b, stk. 8, hvor der står, at man undtagelsesvist i visse tilfælde kan ændre i en leasingaftale uden ny godkendelse fra Skatteforvaltningen, hvis ændringen ikke fører til omberegning af den betalte afgift.
  • 3 b, stk. 8, nr. 5, hvor der står, at det er muligt at ændre i leasingaftaler, hvis ændringen ikke har betydning for leasingselskabets tilladelse til at betale forholdsmæssig afgift af leasingkøretøjer.
  • 3 b, stk. 11, hvor der står, at hvis man ændrer leasingaftalen i andre tilfælde end dem, der er nævnt i § 3 b, stk. 8 uden fornyet godkendelse, og hvis køretøjet anvendes, selvom man har pligt til at aflevere køretøjets nummerplader og afmelde køretøjet, så skal der betales fuld registreringsafgift.
  • 3 b, stk. 14, hvor der står, at registrerede virksomheder kan betale registreringsafgift for køretøjer på godkendte standard-leasingaftaler uden at skulle søge om tilladelse for det enkelte køretøj.
  • 3 b, stk. 12, nr. 9, hvor der står, at en leasingaftale skal indeholde vilkår for førtidigt ophør af leasingaftalen, hvis aftalen kan opsiges i løbet af leasingperioden.

Regler om konfiskation af leasingkøretøjer fremgår af færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 534 af 27. marts 2021).

Vi henviser særligt til:

  • 133 a, stk. 2, 2. pkt., hvor det står, at hvis en fører af et køretøj er skyldig i en grov overtrædelse af færdselsloven, og føreren ikke er den samme som køretøjets ejer, skal køretøjet konfiskeres, medmindre det er urimeligt, fordi ejeren ikke har kunnet vide, at køretøjet ville blive brugt til overtrædelsen.

Læs mere

Læs om reglerne for betaling af registreringsafgift af leasingkøretøjer i Den juridiske vejledning I.A.1.7.2 på skat.dk.