Gå til indhold

Kommentar til kritik af Motorstyrelsen i podcasten Bilklubben

Podcasten Bilklubben har rejst kritik af Motorstyrelsens arbejde med værdifastsættelse. Den metode, Bilklubben beskriver, er dog ikke i overensstemmelse med Motorstyrelsens procedure.

Podcasten Bilklubben har i afsnit 49 rejst kritik af Motorstyrelsen for at anvende en bestemt metode til værdifastsættelse. Den beskrevne metode er ikke i overensstemmelse med Motorstyrelsens procedure for værdifastsættelse, men det fik Motorstyrelsen ikke mulighed for at redegøre for i afsnittet, da Bilklubben først bad Motorstyrelsen om en kommentar, den dag podcasten blev offentliggjort.

Motorstyrelsen har følgende kommentar til vores procedure for værdifastsættelse:

”Når Motorstyrelsen afgiftsvurderer brugte køretøjer, bruger vi som udgangspunkt handelsprisen for tilsvarende eller sammenlignelige køretøjer til salg i annoncer, der er offentligt tilgængelige på det tidspunkt, hvor vi værdifastsætter køretøjet. I de tilfælde, hvor der ikke er tilsvarende eller sammenlignelige køretøjer til salg i annoncer, kan vi kontakte forhandlere af tilsvarende køretøjer, men vi kontakter aldrig privatpersoner. Der ligger som udgangspunkt mindst tre annonceeksempler på tilsvarende eller sammenlignelige køretøjer til grund for vores værdifastsættelser.”

I forhold til den konkrete sag, der omtales i Bilklubben, siger underdirektør Claus Holm:

”Vi udtaler os ikke om enkeltsager, hverken afgiftsvurderinger af konkrete køretøjer eller personalesager. Men på baggrund af henvendelsen fra Bilklubben, kigger vi selvfølgelig ned i vores værdifastsættelsesproces, og viser det sig, at noget bliver håndteret på en uhensigtsmæssig måde, får vi det håndteret og retter op, hvis der er begået fejl, eller vi har handlet i strid med lovgivningen eller god forvaltningsskik.”