Gå til indhold

Husk at overholde regler for mandskabsvogne

Motorstyrelsens kontrolaktioner viser, at virksomheder risikerer at skulle betale store beløb i registreringsafgift for mandskabsvogne, fordi de bliver anvendt forkert.

Det kan blive dyrt for virksomheder, hvis de benytter mandskabsvogne i strid med reglerne. Derfor opfordrer Motorstyrelsen til, at virksomhederne orienterer sig om reglerne for mandskabsvogne, så de ikke risikerer at komme til at betale mange tusinde kroner i registreringsafgift.

Motorstyrelsen har ved en række kontrolaktioner konstateret, at mange virksomheder stadig ikke overholderne reglerne. Som udgangspunkt betaler man ikke registreringsafgift af mandskabsvogne, men hvis man benytter dem til private formål, skal der betales afgift, og den kan let løbe op i 150.000-200.000 kr. eller endnu mere.

I foråret iværksatte Motorstyrelsen en vejledningsindsats for at gøre opmærksom på reglerne, men når Motorstyrelsens kontrolmedarbejdere standser mandskabsvogne ved kontrolaktioner, medfører det i mange tilfælde afgiftssager. Senest ifm. kontrolaktioner i Esbjerg og på Sydsjælland, hvor kontrollerne resulterede i 13 afgiftssager.

”Jeg vil opfordre virksomhederne til at orientere sig om reglerne og læse det vejledningsmateriale, vi har udarbejdet, så der i fremtiden bliver længere mellem afgiftssager, som kan blive en dyr fornøjelse for virksomhederne. Når vi stopper en mandskabsvogn ifm. en kontrol, er der desværre stor sandsynlighed for, at køretøjet er blevet anvendt i strid med reglerne”, siger direktør Jørgen Rasmussen fra Motorstyrelsen.

Mandskabsvogne må udelukkende anvendes til transport af medarbejdere, værktøj og materiel mellem virksomhedens arbejdspladser. Hvis køretøjerne bliver brugt privat – fx afhentning af børn i institution eller til andre private formål – skal der betales afgift af køretøjet.

Motorstyrelsens vejledningsmateriale om mandskabsvogne kan læses her.

Læs nyhedsbrev fra Motorstyrelsen om kørsel efter mad i mandskabsvogne.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 380 medarbejdere.

 Yderligere information:

Journalister: 72 22 15 0
presse@motorst.dk