Gå til indhold

Disse personbiler er der flest af i Danmark

Når danskerne sætter sig ind i deres personbiler, er der størst sandsynlighed for, at det er en VW, Peugeot, Toyota, Ford eller Citröen. Det viser en opgørelse fra Motorstyrelsen.

Der var 2,7 millioner personbiler i Danmark ved udgangen af 2020, og når danskerne sidder bag rattet, er det meget sandsynligt, at de kører i en VW, Peugeot, Toyota, Ford eller Citröen. Det viser tal fra Motorstyrelsen, som har lavet en opgørelse over, hvilke personbiler der var mest udbredt i Danmark ved årsskiftet.

Note: Afvigelse mellem summen af biler i regionerne og på landsplan skyldes, at et antal biler tilhører borgere med hemmelig adresse og dermed ikke indgår i den regionale fordeling. Kilde: Motorstyrelsen

De fem mest udbredte bilmærker har produceret 1,2 millioner af personbilerne i Danmark. Øverst på listen ligger VW med 322.000 af de personbiler, der var registreret i Danmark ved udgangen af 2020. På de efterfølgende pladser kommer Peugeot (249.000), Toyota (228.000), Ford (200.000) og Citroën (181.000). Dernæst følger Skoda (162.000), Opel (133.000), Suzuki (130.000), Renault (122.000) og Hyundai (117.000).

Motorstyrelsens hjemmeside kan man se hvilke 10 bilmærker, der er mest udbredt i de enkelte regioner i Danmark.

”Vi holder hele tiden øje med udviklingen på bilmarkedet ved at undersøge og analysere de store mængder data, som vi ligger inde med. Det er nødvendigt, at vi gør det for at kunne løse vores opgave med at registrere og beregne afgiften på alle køretøjer i Danmark på bedst mulig vis”, siger Jørgen Rasmussen, direktør i Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 390 medarbejdere.

 

Yderligere oplysninger:
Journalister: 72 22 15 00
Presse@motorst.dk