Gå til indhold

15.000 flere motorcykler på de danske veje på otte år

Antallet af motorcykler i Danmark er nu på 166.000. På otte år er der sket en stigning på 10 procent.

Et stigende antal danskere benytter en motorcykel til og fra arbejde eller til at køre en tur i landskabet. På otte år er antallet af motorcykler steget fra 151.000 til 166.000, hvilket svarer til en stigning på 10 procent.

Det viser nye tal fra Motorstyrelsen, som har udarbejdet en opgørelse over antallet af registrerede motorcykler i Danmark, jvf. figur 1.

Figur 1. Antallet af motorcykler i Danmark 2014-2021.

Antallet af motorcykler i Danmark 2014-2021.

Kilde: Motorstyrelsen
Anm: Tallene er opgjort pr. 1. januar i de respektive år. Om sommeren ligger antallet af registrerede motorcykler typisk cirka 3 procent højere end i januar.

Det mest udbredte motorcykelmærke i Danmark er Honda med 35.600 eksemplarer, mens Yamaha og Suzuki følger på de næste pladser med henholdsvis 30.400 og 29.800 motorcykler.  

”I Motorstyrelsen følger vi løbende udviklingen i antallet af køretøjer og analyserer de mange data, som vi har i Motorregistret. Det er vigtigt for os at følge med i udviklingen i fx antallet af motorcykler, da vores opgave er at registrere og beregne afgiften på alle køretøjer i Danmark”, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 390 medarbejdere.

 Yderligere oplysninger:
Journalister: 72 22 15 00
Presse@motorst.dk