Gå til indhold

Interviews med medarbejdere

Her fortæller en række medarbejdere om, hvordan det er at arbejde i Motorstyrelsen, og hvad de bruger deres arbejdsdag på.

I Motorstyrelsen har vi mange forskellige fagligheder og baggrunde. Fælles for alle er, at vi bidrager til vores kerneopgaver, nemlig at sikre korrekt og effektiv registrering og afgiftsberegning af alle køretøjer i Danmark. Her kan du læse mere om, hvad vi arbejder med i forskellige enheder.

Sagsbehandler Signe Bjerre

Som jurist og ansat i enheden Vejledning og Kontrol II arbejder Signe Bjerre primært med kontrol af, om køretøjer skal registreres, og om der skal betales registreringsafgift af dem.

Læs interview med Signe

Jeppe Knudsen

Projektleder Jeppe Knudsen

Som projektleder arbejder Jeppe Knudsen med processer og med at rette fejl i Motorregistret, som er et register over alle motorkøretøjer i Danmark.

Læs interview med Jeppe

Kontorelev Emily Seelk

Som kontorelev i Motorstyrelsen kommer du rundt i flere afdelinger, så du får et bredt indblik i vores arbejde. Uddannelsen tager 2 år og veksler mellem skoleforløb og praktik i Motorstyrelsen.

Læs interview med Emily

Værdifastsætter Andreas Frost Gislund

Som værdifastsætter behandler Andreas ansøgninger fra borgere og virksomheder, der søger om at få refunderet en del af registreringsafgiften, når de eksporterer deres køretøj.

Læs interview med Andreas

Sagsbehandler Janni Krag Vestergaard

Som ansat i Sagsbehandling i Motorstyrelsen behandler Janni blandt andet ansøgninger fra udenlandske køretøjer, der skal have tilladelse til at køre på danske veje.

Læs interview med Janni