Gå til indhold

Erklæring – udenlandsk firmabil (arbejdstager)

Arbejdsgiver: (navn og adresse)

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

Erklærer, at køretøjet ………………………………… med stelnummer…………………… er omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5.

 

Køretøjet er stillet til rådighed for (navn, adresse og cpr-nr. på arbejdstager)

 

……………………………………………………………………

 

Vi erklærer, at køretøjet i henhold til:

 

______ (sæt kryds) KILOMETERKRITERIET anvendes i det væsentlige varigt uden for Danmark.

 

Det betyder, at over 50 % af de kørte kilometer over en 12 måneders periode er erhvervsmæssig kørsel i udlandet sammenlignet med den samlede kørsel i Danmark (altså både den private og den erhvervsmæssige).

 

Dette kan dokumenteres med kørebog/kilometerregnskab eller udskrifter fra GPS.

 

______ (sæt kryds) DAGSKRITERIET anvendes i det væsentlige varigt udenfor Danmark.

 

Køretøjet vil i en 12 måneders periode blive anvendt mere end 183 dage erhvervsmæssigt i udlandet.

 

Dette kan dokumenteres med kørebog/kilometerregnskab eller udskrifter fra GPS.

 

 

Bilen vil blive anvendt til: …………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Dato, arbejdsgiverens navn og adresse og underskrift

 

 

 

(udskriv gerne på firmaets brevpapir)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning .