Kvartalsafgift

Registreringsafgift af motorkøretøjer

Blanketnr.

21.033

Om Blanketten

Anvendes af virksomheder og borgere, der ønsker at afgiftsberigtige et køretøj ved at betale kvartalsafgift (udlændingebiler og firmabiler).

Der kan efter ansøgning blive givet tilladelse til ratevis (kvartalsvis) betaling af registreringsafgift for registreringspligtige motorkøretøjer.

Blanketten udfyldes, underskrives og sendes elektronisk via den online formular.

Køretøjet bliver værdifastsat af Motorstyrelsen, så registreringsafgiftsbeløbet kan beregnes.

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at opholdet er tidsbegrænset.

Digital løsning: Link til online udgave af blanket 21.033